Elizabeth McGovern (อลิซาเบธ แมคโกเวิร์น)

  • ชื่ออังกฤษ : Elizabeth McGovern
    ชื่อไทย : อลิซาเบธ แมคโกเวิร์น
    วันเกิด : -
    ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
    เมืองเกิด : เอแวนสตัน, อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา